Förtroendevalda Region Värmland

Nämndemän & jurymän (5 st)

Namn
Nämndemän i Hovrätten för Västra Sverige
Nämndemän i Kammarrätten i Göteborg
Nämndemän i Förvaltningsrätt
Jurymän enligt 12 kap § 3 Tryckfrihetsförordningen - Andra gruppen
Jurymän enligt 12 kap § 3 Tryckfrihetsförordningen - Första gruppen