Förtroendevalda hos oss.

Politisk organisation (7 st)

Det högsta beslutande organet är regionfullmäktige. De 64 ledamöterna väljs av de 16 värmländska kommunernas och Landstinget i Värmlands respektive fullmäktigen. Fullmäktige utser regionstyrelsen. Nämnden för kollektivtrafik består av nio ledamöter.

Namn
Regionfullmäktige
Regionfullmäktiges budgetberedningsgrupp
Valberedningen
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens arbetsutskott
Kollektivtrafiknämnden
Revisorer