Förtroendevalda Region Värmland

Föreningar (6 st)

Namn
Föreningen i Bergslaget
Styrelseföreningen för SKL folkhögskolorna
Vänersamverkan ekonomisk förening
Kommuninvest ekonomisk förening
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
Styrelse för Föreningen Brottsförebyggande Centrum i Värmland