Förtroendevalda hos oss.

Bolag, stiftelser etc (23 st)

Region Värmland har intressen och representanter i ett antal bolag, stiftelser och föreningar.

Namn
Almi Företagspartner Värmland
Bussfastigheter i Kristinehamn AB
Bolaget Gångjärnet i Karlstad AB
Wermland Opera
Värmlandstrafik AB
Friskvården i Värmland
Föreningen Bergslaget
Laxfond Vänern
Samverkansorganisation mellan Region Värmland och Handikappförbunden Värmland
Stiftelsen Erlandergården
Gammelkroppa Skogsskola
Stiftelsen Värmlands Museum
Styrelseföreningen för SKL folkhögskolorna
Styrgrupp för Energikontor Värmland
Styrgrupp för Nya Perspektiv
West Sweden föreningsstämma
Ägarråd för AB Transitio
Värmlands läns Luftvårdsförbundet
Vattenvårdsförbundet för Vänern
Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Styrelsen för West Sweden Ideell förening
Vänersamverkan ekonomisk förening