Förtroendevalda Region Värmland

Stiftelser & fonder (8 st)

Namn
Laxfond Vänern
Stiftelsen Wermland Opera
Stiftelsen Erlandergården
Stiftelsen Gammelkroppa Skogsskola
Stiftelsen Värmlands Museum
Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd
Donationsstiftelser nr, 1
Donationsstiftelser nr, 2