Förtroendevalda Region Värmland

Politisk organisation (29 st)

Namn
AER-Assembly of European Regions
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Regional utvecklingsnämnd
Kultur- och bildningsnämnd
Kollektivtrafiknämnd
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott
Hälso- och sjukvårdsnämndens tandvårdsutskott
Kollektivtrafiknämndens tätortstrafikutskott
Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott
Regionstyrelsens arbetsutskott
Rådet för funktionsrätt
Rådet för pensionärer
Rådet för idéburna organisationer i Värmland
Demokratiberedningen
Drift- och servicenämnden
Hjälpmedelsnämnden
Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Kost- och servicenämnd
Krisledningsnämnd
Patientnämnden
Revisorer för Region Värmland med underlydande institutioner
Styrgrupp för utveckling av missbruks- och beroendevården i Värmland
Valberedning
Hjälpmedelnämndens arbetsutskott