Förtroendevalda Region Värmland

Bolag (7 st)

Namn
ALMI Företagspartner AB
Värmlandstrafik AB
Bussfastigheter i Kristinehamn AB
Gångjärnet i Karlstad AB
Ägarråd för AB Transitio
Oslo-Stockholm 2.55 AB
ALMI Invest Norra Mellansverige AB