Förtroendevalda Region Värmland

Jessica Larsson (S)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kollektivtrafiknämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott Ledamot 2019-01-17 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-30
Värmlandstrafik AB Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31