Förtroendevalda Region Värmland

Hans Nilsson (SIV)

Kontaktinformation

Telefon:
0708602072 (mobil)

E-post:
hans.nilsson@regionvarmland.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kollektivtrafiknämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-17 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämndens tätortstrafikutskott Ersättare 2019-01-17 - 2022-12-03
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ersättare 2019-11-05 - 2022-10-14
Stiftelsen Gammelkroppa Skogsskola Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning Ersättare 2019-11-05 - 2022-12-31
Viltförvaltningsdelegation Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31