Förtroendevalda Region Värmland

Fredrik Larsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-62 91 93 (mobil)

Postadress:
Bänteruds Gård 661 93 Säffle
(bostad)

E-post:
fredrik.larsson@regionvarmland.se

Bild på Fredrik Larsson

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalförbundet Svensk Luftambulans Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommuninvest ekonomisk förening Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-30
Regionstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2019-01-22 - 2022-12-31
Samverkansnämnd Uppsala/Örebroregionen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Ägarråd för AB Transitio Representant 2019-01-01 - 2022-12-31