Förtroendevalda Region Värmland

Lars Johansson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0550-617 76 (bostad)
0701-50 95 77 (mobil)

Postadress:
Sannagatan 56 J 681 54 Kristinehamn
(bostad)
Sannagatan 56 J 681 54 Kristinehamn
(utsändning)

E-post:
lars.s.johansson@liv.se