Förtroendevalda Region Värmland

Birgitta Eklund (S)

Kontaktinformation

Telefon:
076-7638822 (mobil)

Postadress:
Bergerud nordstuga 670 43 Skillingsfors
(bostad)

E-post:
birgitta.eklund@liv.se