Förtroendevalda Region Värmland

Åsa Johansson (S)

Kontaktinformation

E-post:
asa.b.johansson@regionvarmland.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
ALMI Invest Norra Mellansverige AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Oslo-Stockholm 2.55 AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regional utvecklingsnämnd 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2019-01-16 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-30
Regionstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-22 - 2022-12-31
Rådet för idéburna organisationer i Värmland Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning Ledamot 2018-10-16 - 2022-10-14