Förtroendevalda Region Värmland

Eva Julin Dombrowe (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-904421 (mobil)

Postadress:
Vandringen 16A 681 52 Kristinehamn
(bostad)

E-post:
eva.dombrowe@regionvarmland.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hälso- och sjukvårdsnämnd 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-15 - 2022-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämndens tandvårdsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-15 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-30
Regionstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-22 - 2022-12-31
Rådet för funktionsrätt Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för pensionärer Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Samverkansnämnd Uppsala/Örebroregionen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrgrupp för utveckling av missbruks- och beroendevården i Värmland Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31