Förtroendevalda Region Värmland

Erik Nilsson (KD)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kollektivtrafiknämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämndens tätortstrafikutskott Ersättare 2019-01-17 - 2022-12-03