Förtroendevalda Region Värmland

Henrik Lindblom (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-43 71 63 (mobil)

E-post:
henrik.lindblom@regionvarmland.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
ALMI Företagspartner AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-17 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämndens tätortstrafikutskott Ersättare 2019-01-17 - 2022-12-03
Regionfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-15
Valberedning Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-14