Förtroendevalda Region Värmland

Ola Persson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-72 50 27 (mobil)

Postadress:
Kisterud 17 686 95 Västra Ämtervik
(bostad)

E-post:
ola.persson@regionvarmland.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Oslo-Stockholm 2.55 AB Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-22 - 2022-12-31
Rådet för funktionsrätt Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för pensionärer Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelseföreningen för SKL folkhögskolorna Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Vänersamverkan ekonomisk förening Representant 2019-01-01 - 2022-12-31