Förtroendevalda Region Värmland

Ingegerd Welin Fogelberg (SIV)

Kontaktinformation

Telefon:
0733-72 83 13 (mobil)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kollektivtrafiknämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Wermland Opera Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31