Förtroendevalda Region Värmland

Ingela Wretling (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Revisorer för Region Värmland med underlydande institutioner Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31