Förtroendevalda Region Värmland

Lisa Levin (S)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regional utvecklingsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-30