Förtroendevalda Region Värmland

Linda Larsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0702044861 (mobil)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-30
Regionstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-22 - 2022-12-31