Förtroendevalda Region Värmland

Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hälso- och sjukvårdsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-15 - 2022-12-31
Kost- och servicenämnd Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Samordningsförbund Östra Värmland Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31