Förtroendevalda Region Värmland

Thomas Andersson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-624 81 33 (mobil)

E-post:
thomas.andersson3@regionvarmland.se
thomas.andersson@kristinehamn.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regional utvecklingsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott Ledamot 2019-01-16 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-30