Förtroendevalda Region Värmland

Erik Evestam (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0703-16 52 16 (mobil)

E-post:
erik.evestam@regionvarmland.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
ALMI Företagspartner AB Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Jurymän enligt 12 kap § 3 Tryckfrihetsförordningen - Första gruppen Jurymän 2019-01-01 - 2022-12-31
Regional utvecklingsnämnd 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-16 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15