Förtroendevalda Region Värmland

Margareta Nisser Larsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0703787995 (mobil)

E-post:
margareta.nisser@regionvarmland.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bussfastigheter i Kristinehamn AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gångjärnet i Karlstad AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämnd 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-17 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämndens tätortstrafikutskott 2:e vice ordförande 2019-01-17 - 2022-12-03
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ersättare 2019-11-25 - 2022-12-30
Värmlandstrafik AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31