Förtroendevalda Region Värmland

Kenth Carlsson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
0703-82 35 33 (mobil)

E-post:
kenth.e.k.carlsson@telia.com

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Friskvården i Värmland Ordförande 2019-03-13 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-17 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Samordningsförbund Karlstad (Samspelet) Ledamot 2019-03-13 - 2022-12-31
Stiftelsen Gammelkroppa Skogsskola Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31