Förtroendevalda Region Värmland

Anita Hall (C)

Kontaktinformation

E-post:
anita.hall@centerpartiet.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Jurymän enligt 12 kap § 3 Tryckfrihetsförordningen - Andra gruppen Jurymän 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-15
Styrelse för Föreningen Brottsförebyggande Centrum i Värmland Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31