Förtroendevalda Region Värmland

Tomas Riste (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-18 77 70 (mobil)

E-post:
tomas.riste@regionvarmland.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
ALMI Företagspartner AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Bussfastigheter i Kristinehamn AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gångjärnet i Karlstad AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämnd 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2019-01-17 - 2022-12-31
Kollektivtrafiknämndens tätortstrafikutskott 1:e vice ordförande 2019-01-17 - 2022-12-03
Regionfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-15
Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Värmlandstrafik AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31