Förtroendevalda Region Värmland

Marianne Utterdahl (SIV)

Kontaktinformation

Telefon:
0725-667759 (bostad)
0725-66 77 59 (mobil)
054-61 41 28 (arbete)

Postadress:
Kiksholm 661 95 Värmlands Nysäter
(bostad)

E-post:
marianne.utterdahl@regionvarmland.se

Bild på Marianne Utterdahl

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hälso- och sjukvårdsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-15 - 2022-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämndens tandvårdsutskott Ordförande 2019-01-15 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Svensk Luftambulans Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-30
Regionstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-22 - 2022-12-31
Rådet för idéburna organisationer i Värmland Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Samverkansnämnd Uppsala/Örebroregionen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrgrupp för utveckling av missbruks- och beroendevården i Värmland Representant 2019-01-01 - 2022-12-31