Förtroendevalda Region Värmland

Leif Haraldsson (S)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Valberedning Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-14