Förtroendevalda Region Värmland

Stina Höök (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-2737050 (mobil)

E-post:
stina.hook@regionvarmland.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Oslo-Stockholm 2.55 AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regional utvecklingsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-16 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-30
Rådet för idéburna organisationer i Värmland Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Inova Ledamot 2019-01-16 - 2022-12-31
Valberedning Ordförande 2018-10-16 - 2022-10-14