Förtroendevalda Region Värmland

Mattias J Fröding (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-001 09 85 (mobil)

E-post:
mattias.froding@regionvarmland.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hälso- och sjukvårdsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-15 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-30
Valberedning Ersättare 2018-10-16 - 2022-10-14