Förtroendevalda Region Värmland

Vänsterpartiet (V)