Förtroendevalda hos oss.

Förtroendevalda hos oss.

Politikerna i Region Värmlands fullmäktige väljs av de 16 värmländska kommunernas och Landstinget i Värmlands respektive fullmäktigen. De utser i sin tur regionstyrelsen, arbetsutskottet och kollektivtrafiknämnden. Här hittar du information om dem.

Politisk organisation

Det högsta beslutande organet är regionfullmäktige. De 64 ledamöterna väljs av de 16 värmländska kommunernas och Landstinget i Värmlands respektive fullmäktigen. Fullmäktige utser regionstyrelsen. Nämnden för kollektivtrafik består av nio ledamöter.

Bolag, stiftelser etc

Region Värmland har intressen och representanter i ett antal bolag, stiftelser och föreningar.

Partier